Technické normy | Seznam norem | Internetová prodejna | Diskuse | Normovinky - informace o nových normách
Česká verze English version

Dále je uveden seznam technických norem, které se vztahují k vodovodům a kanalizacím.

Tento výběr není samozřejmě vyčerpávající, jsou zde zahrnuty ty technické normy, které jsou podle našich zkušeností v tomto oboru nejžádanější. Další normy najdete v kompletním seznamu technických norem na naší stránce.


ČSN 73 6614 (736614)
Zkoušky zdrojů podzemní vody
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1984-04-20 00:00:00Účinnost: 1985-07-01
Převzata: překladem

ČSN 75 2411 (752411)
Zdroje požární vody
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2004-04-01 00:00:00Účinnost: 2004-05-01
Převzata: překladem

ČSN 75 5355 (755355)
Vodojemy
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2011-02-01 00:00:00Účinnost: 2011-03-01
Převzata: překladem

ČSN 75 5455 (755455)
Výpočet vnitřních vodovodů
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 2014-02-01 00:00:00Účinnost: 2014-03-01
Převzata: překladem

ČSN 75 5409 (755409)
Vnitřní vodovody
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2013-02-01 00:00:00Účinnost: 2013-03-01
Převzata: překladem

ČSN 73 6670 (736670)
Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1994-12-01 00:00:00Účinnost: 1995-01-01
Převzata: překladem

ČSN EN 805 (755011)
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 2001-08-01 00:00:00Účinnost: 2001-09-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 1.11t, Oprava 1 7.12t

ČSN 75 5050 (755050)
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2006-04-01 00:00:00Účinnost: 2006-05-01
Převzata: překladem

ČSN 75 5115 (755115)
Jímání podzemní vody
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 2010-06-01 00:00:00Účinnost: 2010-07-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 12.12t

ČSN 75 5201 (755201)
Navrhování úpraven vody
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2010-04-01 00:00:00Účinnost: 2010-05-01
Převzata: překladem

ČSN 75 5301 (755301)
Vodárenské čerpací stanice
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 2014-06-01 00:00:00Účinnost: 2014-07-01
Převzata: překladem

ČSN EN 1508 (755356)
Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2000-01-01 00:00:00Účinnost: 2000-02-01
Převzata: překladem

ČSN 75 5401 (755401)
Navrhování vodovodního potrubí
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 2007-12-01 00:00:00Účinnost: 2008-01-01
Převzata: překladem

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 2006-04-01 00:00:00Účinnost: 2006-05-01
Převzata: překladem

ČSN EN 1717 (755462)
Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 2002-04-01 00:00:00Účinnost: 2002-05-01
Převzata: překladem

ČSN 75 5490 (755490)
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2001-11-01 00:00:00Účinnost: 2001-12-01
Převzata: překladem

ČSN 75 5630 (755630)
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1999-06-01 00:00:00Účinnost: 1999-07-01
Převzata: překladem

ČSN 75 5911 (755911)
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1995-04-01 00:00:00Účinnost: 1995-05-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.07t

ČSN 75 6081 (756081)
Žumpy
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2007-04-01 00:00:00Účinnost: 2007-05-01
Převzata: překladem

ČSN 75 6101 (756101)
Stokové sítě a kanalizační přípojky
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2012-04-01 00:00:00Účinnost: 2012-05-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 4.13t

ČSN EN 752 (756110)
Odvodňovací systémy vně budov
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 2008-10-01 00:00:00Účinnost: 2008-11-01
Převzata: překladem

ČSN EN 1671 (756111)
Venkovní tlakové systémy stokových sítí
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1998-07-01 00:00:00Účinnost: 1998-08-01
Převzata: překladem

ČSN EN 1091 (756112)
Venkovní podtlakové systémy stokových sítí
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1998-07-01 00:00:00Účinnost: 1998-08-01
Převzata: překladem

ČSN EN 1610 (756114)
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1999-04-01 00:00:00Účinnost: 1999-05-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 9.10t

ČSN EN 12889 (756115)
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2001-02-01 00:00:00Účinnost: 2001-03-01
Převzata: překladem

ČSN 75 6190 (756190)
Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 2001-11-01 00:00:00Účinnost: 2001-12-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 6.04t

ČSN 75 6230 (756230)
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1998-06-01 00:00:00Účinnost: 1998-07-01
Převzata: překladem

ČSN 75 6261 (756261)
Dešťové nádrže
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2004-09-01 00:00:00Účinnost: 2004-10-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 9.06t

ČSN 75 6401 (756401)
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2014-10-01 00:00:00Účinnost: 2014-11-01
Převzata: překladem

ČSN 75 6402 (756402)
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1998-02-01 00:00:00Účinnost: 1998-03-01
Převzata: překladem

ČSN EN 12255-10 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2002-04-01 00:00:00Účinnost: 2002-05-01
Převzata: překladem

ČSN EN 12255-11 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2002-04-01 00:00:00Účinnost: 2002-05-01
Převzata: překladem

ČSN EN 12255-3 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 2002-04-01 00:00:00Účinnost: 2002-05-01
Převzata: překladem

ČSN EN 12255-5 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 2000-07-01 00:00:00Účinnost: 2000-08-01
Převzata: překladem

ČSN EN 12255-8 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2002-04-01 00:00:00Účinnost: 2002-05-01
Převzata: překladem

ČSN EN 12566-1 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2001-02-01 00:00:00Účinnost: 2001-03-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: A1 5.05t

ČSN 75 6406 (756406)
Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1996-04-01 00:00:00Účinnost: 1996-05-01
Převzata: překladem

ČSN 75 6505 (756505)
Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1991-01-04 00:00:00Účinnost: 1991-08-01
Převzata: překladem

ČSN 75 6551 (756551)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2008-12-01 00:00:00Účinnost: 2009-01-01
Převzata: překladem

ČSN 75 6760 (756760)
Vnitřní kanalizace
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 2014-01-01 00:00:00Účinnost: 2014-02-01
Převzata: překladem

ČSN 75 6790 (756790)
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2001-11-01 00:00:00Účinnost: 2001-12-01
Převzata: překladem

ČSN 75 6909 (756909)
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2004-10-01 00:00:00Účinnost: 2004-11-01
Převzata: překladem

ČSN EN 806-1 (736660)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 2002-07-01 00:00:00Účinnost: 2002-08-01
Převzata: překladem