Technické normy | Seznam norem | Internetová prodejna | Diskuse | Normovinky - informace o nových normách
Česká verze English version

Navrhování a provádění vytápění

Dále je uveden seznam technických norem, které se vztahují k navrhování a provádění vytápění.

Tento výběr není samozřejmě vyčerpávající, jsou zde zahrnuty ty technické normy, které jsou podle našich zkušeností v tomto oboru nejžádanější. Další normy najdete v kompletním seznamu technických norem na naší stránce.


ČSN EN 777-1 (060216)
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D - Požadavky na bezpečnost
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 2009-11-01 00:00:00Účinnost: 2009-12-01
Převzata: překladem

ČSN EN 777-2 (060216)
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 2009-11-01 00:00:00Účinnost: 2009-12-01
Převzata: překladem

ČSN EN 777-3 (060216)
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F - Požadavky na bezpečnost
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 2009-11-01 00:00:00Účinnost: 2009-12-01
Převzata: překladem

ČSN EN 777-4 (060216)
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H - Požadavky na bezpečnost
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 2009-11-01 00:00:00Účinnost: 2009-12-01
Převzata: překladem

ČSN 06 0220 (060220)
Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2006-09-01 00:00:00Účinnost: 2006-10-01
Převzata: překladem

ČSN 06 0310 (060310)
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2014-08-01 00:00:00Účinnost: 2014-09-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 9.15t

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2012-01-01 00:00:00Účinnost: 2012-02-01
Převzata: překladem

ČSN EN 1264-2 +A1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2013-04-01 00:00:00Účinnost: 2013-05-01
Převzata: překladem

ČSN EN 1264-3 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2010-04-01 00:00:00Účinnost: 2010-05-01
Převzata: překladem

ČSN 06 0320 (060320)
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2006-09-01 00:00:00Účinnost: 2006-10-01
Převzata: překladem

ČSN EN 12098-1 (060330)
Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 2014-04-01 00:00:00Účinnost: 2014-05-01
Převzata: překladem

ČSN 06 0830 (060830)
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2014-08-01 00:00:00Účinnost: 2014-09-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 11.14t

ČSN 06 1008 (061008)
Požární bezpečnost tepelných zařízení
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1997-12-01 00:00:00Účinnost: 1998-01-01
Převzata: překladem

ČSN 06 1010 (061010)
Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1984-11-26 00:00:00Účinnost: 1985-10-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 3.86

ČSN 07 0610 (070610)
Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1983-10-06 00:00:00Účinnost: 1984-07-01
Převzata: překladem

ČSN 07 0620 (070620)
Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1977-03-01 00:00:00Účinnost: 1978-05-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 2.83, Zb 10.85, Z3 4.94

ČSN 07 0622 (070622)
Výroba parních a horkovodních kotlů
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1988-03-14 00:00:00Účinnost: 1990-01-01
Převzata: překladem

ČSN 07 0623 (070623)
Technická dokumentace kotlů
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1978-12-04 00:00:00Účinnost: 1979-09-01
Převzata: překladem

ČSN 07 0624 (070624)
Montáž kotlů a kotelních zařízení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1979-09-10 00:00:00Účinnost: 1980-07-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 6.88

ČSN 07 0703 (070703)
Kotelny se zařízeními na plynná paliva
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2005-01-01 00:00:00Účinnost: 2005-02-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.06t

ČSN 07 0705 (070705)
Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1997-01-01 00:00:00Účinnost: 1997-02-01
Převzata: překladem

ČSN 07 0706 (070706)
Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania po montáži
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1988-07-04 00:00:00Účinnost: 1989-07-01
Převzata: překladem

ČSN 07 0710 (070710)
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1975-06-09 00:00:00Účinnost: 1977-05-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 4.77, Zb 5.78, Zc 6.85

ČSN 07 0711 (070711)
Provoz zařízení pro úpravu vody
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1981-11-17 00:00:00Účinnost: 1983-02-01
Převzata: překladem