Technické normy | Seznam norem | Internetová prodejna | Diskuse | Normovinky - informace o nových normách
Česká verze English version

Jakost

Na tomto místě jsme se snažili uvést souhrnně normy, které se týkají systémů jakosti nejen v systémech řízení, ale i v environmentální oblasti a v neposlední řadě i ve zdravotnictví. Tento přehled je zpracován k červenci 2002 a nemůže být považován za zcela vyčerpávající přehled všech norem týkajících se jakosti, odráží jen naše vědomosti a zkušenosti.


Obecná jakost

ČSN EN ISO 9000 (010300)
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 2006-04-01 00:00:00Účinnost: 2006-05-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 5.09t

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (010321)
Systémy managementu kvality - Požadavky
Cena: 490 Kč [objednat]
Schválena: 2010-09-01 00:00:00Účinnost: 2010-10-01
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 9004 (010324)
Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 2010-05-01 00:00:00Účinnost: 2010-06-01
Převzata: překladem

ČSN P ISO/TS 16949 (010329)
Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 2009-12-01 00:00:00Účinnost: 2010-01-01
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 2012-06-01 00:00:00Účinnost: 2012-07-01
Převzata: překladem

ČSN ISO/TR 10013 (010331)
Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2002-09-01 00:00:00Účinnost: 2002-10-01
Převzata: překladem

ČSN ISO 10005 (010332)
Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2006-06-01 00:00:00Účinnost: 2006-07-01
Převzata: překladem

ČSN ISO 10006 ed. 2 (010333)
Systémy managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2004-10-01 00:00:00Účinnost: 2004-11-01
Převzata: překladem

ČSN ISO 10007 (010334)
Systémy managementu jakosti - Směrnice managementu konfigurace
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2004-10-01 00:00:00Účinnost: 2004-11-01
Převzata: překladem

ČSN ISO 10014 (010335)
Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 2007-03-01 00:00:00Účinnost: 2007-04-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 7.07t

ČSN ISO/TR 10017 (010336)
Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2004-01-01 00:00:00Účinnost: 2004-02-01
Převzata: překladem

ČSN ISO 10015 (010337)
Management jakosti - Směrnice pro výcvik
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2001-01-01 00:00:00Účinnost: 2001-02-01
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 10012 (010360)
Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 2003-11-01 00:00:00Účinnost: 2003-12-01
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2005-06-01 00:00:00Účinnost: 2005-07-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t

ČSN ISO 14004 (010904)
Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 2005-06-01 00:00:00Účinnost: 2005-07-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 9.10t

ČSN ISO 14015 (010915)
Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 2003-05-01 00:00:00Účinnost: 2003-06-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 9.10t

ČSN EN ISO 14020 (010920)
Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 2002-08-01 00:00:00Účinnost: 2002-09-01
Převzata: překladem

ČSN ISO 14021 (010921)
Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2000-12-01 00:00:00Účinnost: 2001-01-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 1.02t, Amd. 1 6.12t

ČSN ISO 14024 (010924)
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2000-04-01 00:00:00Účinnost: 2000-05-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 4.01t

ČSN ISO 14025 (010925)
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2006-10-01 00:00:00Účinnost: 2006-11-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 9.10t

ČSN EN ISO 14031 (010931)
Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 2014-09-01 00:00:00Účinnost: 2014-10-01
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 14040 (010940)
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 2006-11-01 00:00:00Účinnost: 2006-12-01
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 14044 (010944)
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 2006-11-01 00:00:00Účinnost: 2006-12-01
Převzata: překladem

ČSN ISO 14050 (010950)
Environmentální management - Slovník
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 2010-06-01 00:00:00Účinnost: 2010-07-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 9.10t

ČSN EN ISO 13485 (855001)
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 2012-08-01 00:00:00Účinnost: 2012-09-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 1.13t, Oprava 2 1.13t