Technické normy | Seznam norem | Internetová prodejna | Diskuse | Normovinky - informace o nových normách
Česká verze English version

Elektrotechnika v současné době zahrnuje několik tisíc technických norem a udělat jakýkoliv výběr je nesmírně složité, protože samotná elektrotechnika zahrnuje nepřeberné množství úzce specializovaných oborů. Proto jsme udělali pouze jeden výběr. Jedná se o množinu technických norem potřebných ke složení zkoušek z vyhlášky 50/1977 Sb. v platném znění a zkoušek na revizního technika.

Další elektro normy naleznete v seznamu technických norem.

Seznam elektro norem si můžete zakoupit v elektronické verzi.


ČSN EN 60445 ed. 4 (330160)
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2011-07-01 00:00:00Účinnost: 2011-08-01
Převzata: překladem

ČSN EN 60529 (330330)
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1993-11-01 00:00:00Účinnost: 1993-12-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: A1 4.01t, A2 6.14t

ČSN EN 60664-1 ed. 2 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 2008-04-01 00:00:00Účinnost: 2008-05-01
Převzata: překladem

ČSN 33 1500 (331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1990-06-16 00:00:00Účinnost: 1991-06-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 8.96t, Z2 4.00t, Z3 4.04t, Z4 9.07t

ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 2009-11-01 00:00:00Účinnost: 2009-12-01
Převzata: překladem

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2009-05-01 00:00:00Účinnost: 2009-06-01
Převzata: překladem

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 2007-08-01 00:00:00Účinnost: 2007-09-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 4.10t

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 2010-12-01 00:00:00Účinnost: 2011-01-01
Převzata: překladem

ČSN 33 2000-4-473 (332000)
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1994-02-01 00:00:00Účinnost: 1994-03-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 12.95t, Oprava 1 7.07t

ČSN 33 2000-7-729 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2010-05-01 00:00:00Účinnost: 2010-06-01
Převzata: překladem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 2010-04-01 00:00:00Účinnost: 2010-05-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 1.14t

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 2012-04-01 00:00:00Účinnost: 2012-05-01
Převzata: překladem

ČSN 33 2000-6 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 2007-09-01 00:00:00Účinnost: 2007-10-01
Převzata: překladem

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 2012-02-01 00:00:00Účinnost: 2012-03-01
Převzata: překladem

ČSN 33 2000-5-537 (332000)
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 2001-02-01 00:00:00Účinnost: 2001-03-01
Převzata: překladem

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 2010-09-01 00:00:00Účinnost: 2010-10-01
Převzata: překladem

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2007-09-01 00:00:00Účinnost: 2007-10-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 6.12t

ČSN 33 2180 (332180)
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1979-04-27 00:00:00Účinnost: 1980-05-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 1.87t

ČSN 33 4010 (334010)
Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1989-12-13 00:00:00Účinnost: 1991-01-01
Převzata: překladem

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350)
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 2009-11-01 00:00:00Účinnost: 2009-12-01
Převzata: překladem

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 2012-01-01 00:00:00Účinnost: 2012-02-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 7.13t

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 2013-02-01 00:00:00Účinnost: 2013-03-01
Převzata: překladem

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 2011-09-01 00:00:00Účinnost: 2011-10-01
Převzata: překladem

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 2011-09-01 00:00:00Účinnost: 2011-10-01
Převzata: překladem

ČSN 34 7409 (347409)
Systém značení kabelů a vodičů
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1999-06-01 00:00:00Účinnost: 1999-07-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.07t

ČSN EN 61557-1 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2007-12-01 00:00:00Účinnost: 2008-01-01
Převzata: překladem

ČSN EN 61557-4 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 2007-12-01 00:00:00Účinnost: 2008-01-01
Převzata: překladem

ČSN EN 1838 (360453)
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 2015-07-01 00:00:00Účinnost: 2015-08-01
Převzata: překladem

ČSN 36 1559-1 (361559)
Elektrické ruční nářadí - Část I: Všeobecné specifikace
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 2000-02-01 00:00:00Účinnost: 2000-03-01
Převzata: překladem

ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
Cena: 1,650 Kč [objednat]
Schválena: 2006-11-01 00:00:00Účinnost: 2006-12-01
Převzata: překladem
Změny a opravy: A11 12.09t, A1 12.10t, A12 12.11t, Oprava 1 4.12t, A2 2.14t